Skip Navigation
 

Úvodem a Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci, děkujeme,že jste si vybrali k nákupu právě náš e-shop HPMOBIL.CZ. Na trhu s mobilními telefony se pohybujeme již 25.let.Náš prodej se uskutečňoval nejen přes e-shop a internet,ale i prostřednictvím kamenných prodejen.Nyní se sousřeďujeme pouze na prodej přes internet,e-shop či portál Aukro.cz. Zde si můžete vybrat z tisíce položek jak mobilních telefonů,příslušenství,náhradních dílů.V našem e-shopu nabízíme zboží na náhradní díly,bazarové,renovované. Pokud budete mít jakékoliv dotazy,kontaktujte nás a my vám rádi zodpovíme vše,co budete potřebovat.Veškeré informace k nákupům naleznete v nákupním řádu,obchodních podmínkách. Přejeme příjemné nakupování. Nákupem zboží zákazník souhlasí s Obchodními podmínkami Nákupem zboží zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů ke kupní smlouvě a nákupu,zaslání objednaného zboží.Pokud s tímto nesouhlasíte,nenakupujte. Ochrana osobních údajů 1.Společnost HPMOBIL.CZ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje kupujících za následujícím účelem : Uzavírání kupních smluv prostřednictvím webových stránek www.hpmobil.cz,e-shopu,a a portále Aukro.cz,pro kterou je to nezbytně nutné s ohledem na uvedený účel.Neposkytnutí těchto údajů má za následek nemožnost zpracování poptávek resp.kupních smluv,objednávek prostřednictvím těchto webových stránek. 2.Společnost HPMOBIL.CZ osobní údaje kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy,zejména v souladu se zákonem č.101/2000Sb o ochraně osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů.Osobní údaje kupujících jsou zpracovávány automatizovaně a jsou zabezpečeny proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům,proti jejich změně,zničení či ztrátě,neoprávněným přenosům,jinému neoprávněnému zpracování,jakož i jinému zneužití.Společnost HPMOBIL.CZ archivuje rovněž poptávky,objednávky kupucíjího vytvořené prostřednictvím webové stránky a to po dobu nezbytně nutnou. 3.Společnost HPMOBIL.CZ nepředává osobní údaje kupujících třetím osobám,nezasílá informační e-maily,nezasílá novinky,nepoužívá cookies,nepoužívá věrnostní programy,nevytváří databáze,nešíří obchodní sdělení,nenabízí obchodní nabídky či sdělení. 4.Osobní údaje spotřebitelů nepoužíváme a nebudeme používat k jiným účelům,než pro uzavření a plnění kupní smlouvy,uskutečnění nákupu. 5.Kupující má ve smyslu §21 zákona č.101/2000 Sb.tj.právo přístupu k osobním údajům,které se jej týkají a právo požadovat vysvětlení,dále právo požadovat blokování,opravu,doplnění nebo likvidaci svých osobních údajů.Kupující má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,Pplk.Sochora 27,Praha 7,17000 /www.uoou.cz/. 6.Kupující,který udělil společnosti HPMOBIL.CZ souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení zboží a služeb je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat na adrese: Hpmobil www.hpmobil.cz
 
Tisk